Πιστοποίηση

Όλοι οι συμμετέχοντες, κατά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος και της εξεταστικής διαδικασίας με την παρουσίαση του group project θα λάβουν Πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης και εξειδικευμένης επιμόρφωσης.

Η πιστοποίηση φέρει την επίσημη σφραγίδα του Coding School κατοχυρώνοντας τον έλεγχο και την έγκριση του εκπαιδευτικού φορέα για τη διασφάλιση των επαρκών ωρών παρακολούθησης και της συστηματικής συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Με όλα τα παραπάνω διασφαλίζεται η διαφάνεια των διαδικασιών εκπαίδευσης, η σωστή και επαρκής εκμάθηση του υλικού του εκπαιδευτικού προγράμματος και η διαρκής παροχή εξειδικευμένων, αξιόπιστων και υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε όλους τους εκπαιδευόμενους.

Κάθε πιστοποιητικό είναι ονομαστικό, αναφέρει την τεχνολογία εξειδίκευσης, την ημερολογιακή ολοκλήρωση του προγράμματος, υπογράφεται από τον ακαδημαϊκό και τεχνικό διευθυντή κάθε Coding School και δίδεται με τη λήξη του προγράμματος.

Εδώ μπορείτε να δείτε ένα δείγμα από Πιστοποιητικό επιτυχούς ολοκλήρωσης ενός προγράμματος στο Coding School.

The official Coding School®

Ως το πρώτο Coding School στην Ελλάδα θέσαμε ψηλά τον πήχη ως προς τις αδιαπραγμάτευτες αξίες που φέρει η προσπάθειά μας να ενισχύσουμε την απασχόληση στον κλάδο της Πληροφορικής.

Με σκοπό την παροχή μιας άριστης και υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικής επιμόρφωσης στον κλάδο της πληροφορικής κατοχυρώσαμε το επίσημο σήμα μας ώστε οποιαδήποτε δράση, πρόγραμμα και πιστοποίηση που φέρει την ονομασία μας να είναι εφάμιλλη του επιπέδου και των υπηρεσιών που παρέχουμε σε εκπαιδευόμενους, εταιρίες που είναι πελάτες μας καθώς και σε συνεργαζόμενους φορείς και οργανισμούς.